Klagomål

Du kan skicka in klagomål som rör vår förskola Kids Östersund.

Klagomål får skickas in anonymt, men om du lämnar namn, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur dina klagomål tas om hand.

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Andra alternativ
Ni kan även skicka era synpunkter eller klagomål till info@kidsostersund.se

Kommentera