Synpunkter och klagomål

"Framtidens förskola"

Du kan skicka in synpunkter och klagomål som rör vår förskola Kids Östersund nedan.

Klagomål får skickas in anonymt, men om du lämnar namn, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur dina klagomål tas om hand. Synpunkter kan även lämnas direkt till pedagogerna på förskolan.

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Andra alternativ
Ni kan även skicka era synpunkter eller klagomål till info@kidsostersund.se

Kommentera