Du kan skicka in synpunkter och klagomål som rör vår förskola.

Klagomål får skickas in anonymt, men om du lämnar namn, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur dina klagomål tas om hand. Synpunkter kan även lämnas direkt till pedagogerna på förskolan.

Andra alternativ
Ni kan även skicka era synpunkter eller klagomål till info@kidsostersund.se

Lämna ett svar