GUL

"Framtidens förskola"

På Gul avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. På avdelningen jobbar fyra stycken pedagoger.

Vonny Jonasson, resurs
Ragnhild Jönsson, förskollärare
Sofie Leopold Nilsson, förskollärare