På Röd avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. På avdelningen jobbar tre pedagoger och en resurs.

Nina Lindgren, förskollärare

Gunilla Lundgren, barnskötare

Aferdita Çeku, barnskötare

Rosie Hermelin, resurs