På Röd avdelning går barn i åldrarna 1-3 år. På avdelningen jobbar tre pedagoger och en resurs.

Sofie Leopold Nilsson, förskollärare

Emma Eriksson, barnskötare

Aferdita Çeku, barnskötare

Gry Karlsson, resurs