I dagsläget är vi fyra stycken avdelningar i Kidshuset. Två stycken “småbarnsavdelningar” som ligger i husets nedre plan samt två stycken “storbarnsavdelningar” som ligger på övervåningen.