Vi tror att varje barn föds kompetent och med en inneboende vilja att lära

Det betyder att jag som anställd på Kids förskola erbjuder barnen en miljö och verksamhet som ger barnet möjlighet att utforska omvärlden med alla sina sinnen. Jag sätter barnet och dess lärande i centrum. Jag skapar miljön på min avdelning och i allmänna utrymmen så stimulerande som möjligt och som lockar till kreativitet och möten mellan människor.

Varje barn på Kids förskola får ett tryggt bemötande på morgonen

Det betyder att jag som anställd på Kids alltid går ned på barnens nivå på morgonen och tar emot med öppen famn vid behov samt närhet. Vid behov avledande aktiviteter som gömda gosedjur, färglada halsband, förberedda aktiviteter eller bara erbjuda ett knä.

Vi erbjuder en barnsyn där barn är lika värdefulla medlemmar av vårt samhälle som vuxna

Det betyder att jag som anställd på Kids förskola alltid bemöter barnet med ett värdigt förhållningssätt som stärker barnets självförtroende. Vi ger barnet tillit, du klarar det här! Vi ger barnet en lyssnande och positiv uppmärksamhet och vi ger beröm och uppmuntran istället för tjat och kritik. Vi ger ALDRIG barnen kritik eller tillrättavisningar framför andra barn eller vuxna.

Hallarna ska vara en mötesplats med positiv känsla för barnet, vi tar aldrig upp negativa saker med föräldrarna i hallarna. Små ord som ”Ska du gå hem redan?” eller ha en bra kväll, kan inte vänta tills du kommer tillbaks”, kan göra underverk.

Vi erbjuder barnen tid och närhet

Det betyder att jag som anställd på Kids ger varje barn den tid det behöver. Att alltid ha ett knä tillhands, att ge varma och bekräftande ögonkast, nickningar eller leenden. Det betyder att jag i barnens lek alltid är närvarande som dialogpartner och stöd. Min roll är att utveckla barnets tankeprocesser och det kan jag bara göra om jag verkligen är närvarande barnet.

Vi erbjuder barnet och dess familj en bra pedagogisk dokumentation samt information från dagens små detaljer

Som anställd på Kids arbetar jag för att synliggöra barnets tankar, handlande och processer för barnet självt, andra pedagoger och föräldrar i en portfolio. Jag intervjuar, fotograferar, filmar, gör anteckningar och är närvarande pedagog för att fånga upp barnet. Dokumentationerna är grunden för planering och verksamhetens utveckling. Vid barnets hemgång kan föräldrarna läsa sig till barnets dag angående mat, sömn och behov, men den unika informationen levererar jag som personal till föräldern själv i de fall jag har möjlighet. Träffar jag aldrig föräldern vid hämtning kan jag ge informationen vid lämning dagen efter, eller hitta andra forum där föräldern kan få lite information. För att klara av detta är det mest fördelaktigt att barnen delas in i ansvarsgrupper.